شرکت دایا هوشمند در زیمنه های زیر نیرو استخدام میکند:

برنامه نویس IOS

برنامه نویس Android

مدیر فنی

مدیر مارکتینگ و بازاریابی

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.